Në Gostivar, do të mbahet debat publik me OJQ-të

21.02.2018

Komuna e Gostivarit është përzgjedhur si një nga pilot-komunat ku fillon të implementohet projekti i UNDP – Programi Regjional për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor. Në saje të aktiviteteve të parapara të projektit, OJQ dhe komuna do të mbindërtojnë njohuritë themelore rreth modelit transparent të financimit të OJQ si dhe do të krijohet metodologji për financimin e OJQ-ve nga buxheti komunal.

Në kuadër të aktiviteteve të këtij projekti të hënën (26.02.2018) me fillim në ora 13:30, në sallën e Këshillit rinor pranë Komunës së Gostivarit, do të mbahet debat publik.

“Ftojmë organizatat joqeveritare për pjesëmarrje në debatin publik në të cilin do të diskutohen Prioritetet e definuara duke pritur nga përfaqësues të OJQ-ve mendimet, sugjerimet dhe propozimet rreth të njëjtave. Pas diskutimit të prioriteteve në këtë ngjarje do të përzgjidhen dy anëtarë të cilët do të propozohen nga ana e OJQ-ve, anëtarë dhe zv/anëtarë në komisionin për vlerësim të aplikimeve”, thotë Dashmir Osmani – koordinator i projektit ReLOaD.

Në takimin e paraparë do të merr pjesë edhe ekipi i projektit të UNDP-së.

 Shërbimi për informim