“DBP hakkında gerçeği – yabancı bağışlarla inşa edilen tesisler

,

01.03.2018

PE Komunales sözcüsü Mirtezan Selimi’nin “DBP Hakkında Gerçek” adlı kampanyada düzenlenen basın toplantılarının bir parçası olarak, bugün belediye parti üyeleri tarafından idare edildiğinde partinin işlenen ihlallerle ilgili veriler sundu.
Sizi bunlarla tanıtacağız:

“Sevgili vatandaşlar, şirkette işlenen diğer suiistimallerin yanı sıra bugün yabancı bir bağışta bulunan tacizleri, özellikle de Finlandiya’nın Gostivar belediyesiyle Vrutok köyün Vardar nehri kaynağında işbirliği içinde yaptıkları bir bağış hakkında bilgilendirileceğiz. Vericilere ve belediyeye göre bir ev inşa ettiler, projeye göre ise Vardar nehri bahçesinde turistleri çekmek ve kırsal turizmi geliştirmek için Gostivar belediyesinin turistlere bilgi verecek bir Bilgi merkezi kurmaları öngörülüyordu .Yerel yönetimin DBP tarafından ele geçirilmesinin ardından, bu binanın, inşa edildiği amacı dikkate alınmadan yıkıldı.Bu bağışın proje kapsamında sağlanan değeri 25 bin ABD doları olup, amacı Gostivar belediyesinde kırsal turizmin geliştirilmesi.

Tasarımcının amacı, bu tesisin komünalec kamu şirketi ile yönetilmesiydi. Bu komunite, turistleri ve Vardar nehri kaynağını ve bu bölgenin biyoloji çeşitliliğini bildiren bir kılavuz kullanıyordu ziyaret eden turistlerin yararları şirket hesabına gidecekti. Bu, belediyedeki kurumlarla kötü yönetimin klasik bir örneğidir. “