Komuna e Gostivarit do të zbatojë Platformë online për ankesat e qytetarëve

05.03.2018

Komuna e Gostivarit dhe Nexus CC, nënshkruan Memorandum bashkëpunimi për zbatimin e një Platforme online që do t’ua  mundësojë qytetarëve të raportojnë ankesat lehtë dhe shpejtë, ndërsa institucioneve komunale ju mundëson kanalizimin e këtyre kërkesave në një vend të përshtatshëm.

Raporto.mk është platformë online që mbledhë ankesat e qytetarëve për shërbime  publike komunale dhe i paraqet në një hartë interaktive.

Në Platformë do të mund të raportohen problemet e kategorive siç janë: mbeturinat, gropat në rrugë, ndotësit e ajrit (tymi nga fabrikat, shtëpitë, deponitë e egra, ujërate zeza; dhe një kategori – Të ndryshme (ndriçimi publik, trotuarete dëmtuara, rrugë të papastruara nga bora dhe akulli etj.)

Për nevojat e Platformës dhe raportimin e problemeve, Komuna e Gostivarit do të caktojënjë person përgjegjës i cili do të informojë qytetarët për pranimin e ankesave deri ku është niveli i veprimit dhe në fund për zgjidhjen përfundimtare të problemit. Ky person do të jetë linku deri tek ndërmarrjet publike të cilat duhet të veprojnë dhe zgjedhin problemin.

Pas përpilimit të Platformës, përfaqësues të NEXUS, do të realizojnë  prezantim për përdorimin e  Platformës në komunën e Gostivarit.

Raporto.mk është e bazuar në platformën e hapur FixMyStreet të mySociety.

NEXUS e sjell në Maqedoni këtë Platformë në partneritet me Institutin Demokratik Kombëtar (NDI) në Uashington.

Projekti është i financuar nga Ambasada e SHBA-ve në Maqedoni përmes OJQ Democracy Lab nga Tetova.