Në shkollat ​​e Gostivarit, implementohet projekti “Respekto diversitetin”

,

13.03.2018

Me mbështetjen e Komunës së Gostivarit, Sektori i Punëve të Brendshme Tetovë, në shkollat e Gostivarit ​​e implementon projektin “Respekto diversitetin” qëllimi i të cilit është të tejkalohen paragjykimet, të mos ketë dhunë dhe dallimet të shihen benefit, e jo si problem.

Punëtoria e parë u mbajt në Shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar. Punëtoria ishte interaktive dhe në prezantimet moërn pjesë vetë nxënësit të cilët i bartën dhe i ndanë përvojat dhe dituritë e tyre.

“Me punëtoritë e këtilla ngrihet vetëdija e të rinjve në drejtim të respektimit të multietnicitetit dhe parandalimit të dhunës. Ne si Komunë, edhe në të ardhmen do të mbështesim aktivitete të tilla”, thotë Seadin Ejupi, shef i kabinetit të kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

“Shkolla jonë tash e disa vite realizon projekte në bashkëpunim me Departamentin për parandalim të Ministrisë së Brendshme. Çdo vit shkollor organizohen punëtori që trajtojnë tema siç është dhuna, abuzimi me substanca psikotrope dhe të ngjashme. Ngjarjet e këtilla, janë një ndihmë e madhe për nxënësit”, thotë Saso Shareski, drejtor i Shkollës fillore” Goce Dellçev “në Gostivar.

Projekti “Respekto diversitetin” do të realizohet edhe në shkollat “Bashkimi” dhe “Mustafa Kemal Ataturk” në Gostivar, si dhe në tri shkolla në Tetovë.

Projekti është planifikuar të zgjasë rreth dy muaj.

Shërbimi për informim