NJOFTIM

07.03.2018

Njoftohen qytetarët e Gostivarit, se Komuna e Gostivarit ka formuar Komision për përcaktimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në përputhje me dispozitat ekzistuese ligjore.

Në përputhje edhe me rekomandimet e dala nga seanca e 6-të e Komitetit drejtues për koordinim dhe administrim në sistemin për menaxhim me kriza në nivel qendror, të mbajtur më 05.03.2018. Komuna e Gostivarit:

Fton të gjithë qytetarët e komunës së Gostivarit të cilët kanë pësuar dëme nga vërshimet e fundit, ato t’i raportojnë në Qendrën për shërbime komunale pranë Komunës së Gostivarit.

Komisioni për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara, do të del në vendngjarje dhe konform dispozitave ligjore do të përcaktohet lartësia e zhdëmtimit.

Shërbimi për informim