Të gjithë të kontribuojmë për një Gostivar të pastër dhe të bukur!

,

Komuna e Gostivarit nëpërmjet Ndërmarrjes Publike “Parkingje dhe gjelbërime”, kujdes të veçantë i kushton mirëmbajtjes së gjelbërimit dhe ruajtjes së mjedisit jetësor.
Të gjithë të kontribuojmë për një Gostivar të pastër dhe të bukur!