TAKIM INFORMATIV PËR PROPOZIM-RIBALANCIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË GOSTIVARIT

06.07.2018

Sektori për financa dhe buxhet pranë Komunës së Gostivarit, organizon takim informativ në të cilin do të prezantohet propozim-ribalanci i buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin 2018.

Takimi informativ do të mbahet në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, më 09.07.2018 (e hënë) prej në ora 16:00 deri në ora 17:00.

Ftohen qytetarët të marrin pjesë.

Shërbimi për informim