LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë qytetarët të cilit shfrytëzojnë rrugën rajonale Gostivar – Sërmnovë, se nesër do të vazhdojnë punët ndërtimore për rikonstruktim të plotë të segmentit Llakavicë – Sërmnovë.

Përderisa do të zgjasin punët ndërtimore, trafiku në këtë segment rrugor, në pjesë dhe periudha të caktuara, do të zhvillohet me vështirësi, andaj luten të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të bëjnë kujdes dhe qarkullimin ta përshtatin me kushtet e rrugës.

Nga Komuna e Gostivarit, falënderojnë qytetarët për mirëkuptimin.

Shërbimi për informim