Rang lista e projekteve të organizatave të shoqërisë civile të fituara në thirrjen publike në kuadër të projektit ReLOaD të hapur prej 24.10.2018 deri më 05.12.2018

Rang lista e projekteve të organizatave të shoqërisë civile të fituara në thirrjen publike në kuadër të projektit ReLOaD të hapur prej 24.10.2018 deri më 05.12.2018

Scoring table_Gostivar SHQ