Studentët e Gostivarit nga klasat e ulëta zhvillojnë aftësitë e tyre të futbollit

13.02.2019

Në kuadër të projektit “Futbolli në shkolla”, që e impelemton Federata e Futbollit e Maqedonisë në bashkëpunim me Federatën e Sporteve Shkollore të Maqedonisë, në SHF “Ismail Qemali” – Gostivar, u mbajt aktiviteti i titulluar “Gëzimet dimërore të futbollit”, ndërsa i njëjti u mbështet edhe nga Komuna e Gostivarit .

“Komuna e Gostivarit gjithmonë nxit dhe mbështet aktivitete sportive, veçanërisht ngjarje të tilla ku përfshihen nxënësit. Vlerësojmë se aktivitetet sportive ndikojnë në shëndetin e fëmijëve, rrisin kreativitetin e tyre dhe shpritin garues, me çka ata përgatiten për tu përballuar me sfidat që i presin në jetën e tyre”, theksoi Aslian Snopçe nga Sektori I veprimtarive publike pranë Komunës së Gostivarit.

Koordinatori i projektit dhe nënkryetar i Federatës së Shkollës Sporteve Shkollore të Maqedonisë, Mustafa Aliu, theksoi se qëllimi i kësaj ngjarjeje është që fëmijët që nga mosha e re të njihen me futbollin dhe t’i zhvillojnë shkathtësitë e tyre futbollistike.

“Sot garojnë nxënësit e klasëve të dyta dhe të treat, ndërsa të enjten, në të njëjtën sallë do të garojnë nxënësite e klasëve të katërta dhe të pesta.

Shpresa Useini, drejtor i shkollës “Ismail Qemali”, theksoi se kjo është ngjarja e tretë sportive në shkollën e tyre vetëm në dy muajt e fundit dhe se ata si shkollë, avokat për studentët znimavaat Më shumë sporte në kohën e lirë të shpenzuar në social rrjetet, por të shoqërohen dhe të zhvillohen fizikisht dhe mendërisht me zë.

E “futbollit gëzimet Dimërore” ngjarje bashkon 150 nxënës nga shkolla fillore “Ismail Qemali” shkolla “Unitetit”, “Goce Dellçev” dhe PS “M.K.Ataturk.”

Shërbimi për informim