LAJMËRIM

12.03.2019

Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë se për shkak të një defekti në rrejtin e ujësjellësit në rrugën Dimitra Vllahov që ka ndodhur sot rreth ores 11:00, furnizimi me ujë të pijshëm nga ujësjellësi i qytetit të Gostivarit do të jetë në ndërprerje në rr. APJ (rruga e Dibrës), rr. Borçe Jovanoski (pjesa te ish kinemaja) dhe rr. Tode Bogdanoski, ndërsa në pjesa te sheshi i qytetit do të ketë ujë me shtypje të zvogëluar.

Ndërprerja do të zgjasë deri në mënjanimin e plotë të defektit.

Nga NP Komunalec dhe Komuna e Gostivarit, ju falënderojnë për miëkuptimin.

Shërbimi për informim