Ranglista e propozim projekteve të organizatave të shoqërisë civile të fituara në thirrjen publike në kuadër të projektit ReLOaD i hapur prej 15.04.2019 – 27.05.2019

,

Ранг Листа Гостивар Јавен повик 2019