Sot është Dita Evropiane e Gjuhëve

26.09.2019

Diversiteti gjuhësor është instrument për arritjen e një mirëkuptimi më të gjerë ndërkulturor dhe element krucial në trashëgiminë e pasur kulturore të Evropës.

Tetëqind milion njerëz në të gjithë kontinentin, të përfaqësuar në 47 vendet anëtare të Këshillit të Evropës, inkurajohen të mësojnë më shumë gjuhë, në çdo moshë, brenda dhe jashtë shkollës.

Dita e sotme, 26 shtator 2001 festohet si Dita Evropiane e Gjuhëve.

Komuna e Gostivarit mbështet fuqimisht promovimin e plurilingualizmit në të gjithë Evropën.

Shërbimi për informim