NJOFTIM

22.04.2019

Të nderuar qytetarë,

Në pajtim me pikën 1.3 të Thirjes Publike për subvencionim të qytetarëve për blerjen e pajisjeve të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me inverter për vitin 2019, Ju njoftojmë se mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, janë harxhuar dhe Thirrja Publike ndërpritet para skadimit të afatit për të cilën është shpallur.

Shërbimi për informim