SHPALLJE PUBLIKE – Për propozim të kandidatëve për përzgjedhje të sportistit më të suksesshëm

SHPALLJE PUBLIKE

Për propozim të kandidatëve për përzgjedhje të sportistit më të suksesshëm

 

Shpallje Publike Shqip Maqedonisht (1)