FTESË për DEBAT PUBLIK

Të nderuar qytetarë,

Nesër (e mërkurë) me fillim në ora 12:00, në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, do të mbahet debat publik në lidhje me draft-Raportin e Vlerësimit Strategjik të Mjedisit Jetësor.

Ju ftоjmë të merrni pjesë dhe të jepni kontributin tuaj për përpiklimin e versionit final të Rportit.

Shërbimi prë informim – Komuna e Gostivarit