Administrata komunale do të punojë me orar të shkurtuar

 

17.03.2020

Duke u nisur nga rekomandimet e Qeverisë të RMV-së, jemi të obliguar të reduktojmë lëvizjet në mbarëvajtjen e procesit të punës.

Për këtë arsye, prej sot 17.03.2020 deri më 24.03.2020, Komuna e Gostivarit do të punojë me orar të shkurtuar, edhe atë nga ora 08:00-13:00 me kapacitet të plotë, ndërsa nga ora 13:00-16:00 do të ketë kujdestar në Qendrën informative.

Lusim qytetarët e Komunës së Gostivarit që të respektojnë orarin e shkurtuar, respektivisht të mos dalin jashtë pa pasur nevojë, kurse administratën komunale ta vizitojnë vetëm për lëndë që janë urgjente dhe nuk ka mundësi të prolongohen.

Komuna e Gostivarit Ju falënderon për mirëkuptimin, dhe ju fton që tu përmbahemi rekomandimeve.

Shëndeti publik është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë neve!

Shërbimi prë informim