Njoftim

Ekipet në Lëvizje për ndihmën e njerëzve me moshë të avancuar dhe me sëmundje kronike, në Komunën e Gostivarit po funksionojnë pa ndërprerje.
Të gjithë pjesëtarët e këtyre ekipeve janë të instruktuar profesionalisht për të kryer me sukses detyrat e tyre.
Ne jemi një qytet, ne jemi një Shtëpi!
Ju lutem kontaktoni me numrat e shënuar më poshtë:
072 577 713
072 577 741