Komuna e Gostivarit sanon gropat goditëse dhe shenjëzon rrugët

13.15.2019

Komuna e Gostivarit ka filluar të intervenojë në riparimin e rrugëve dhe mbylljen e gropave në të gjithë territorin e saj. Punimet vazhdojnë edhe sot në lokacione të ndryshme.

Komuna e Gostivarit ka një kontratë vjetore për sanimin e gropave në qytet. Kjo kontratë është duke u realizuar sikurse dy vitet e kaluara pa pengesa. Kjo është periudha më e përshtatshme për sanimin dhe mbushje të gropave, për çka shpresojmë ato të mbulohen pa ndonjë vonesë eventuale.

Të njejtat ishin hapur gjatë stinës së dimrit nga ngricat dhe hedhja e materialit abraziv dhe kripës në rrugë.

Paralelisht me mbushjen e gropave, jemi duke bërë edhe shenjëzimin e rrugëve te vendkalimet te këmbësorëve dhe të vend-parkimeve.

Shërbimi për informim