Vijojnë investimet në shkollën fillore”Ismail Qemali”

Pranuam donacion prej 9️ kompjuterësh dhe 1️ printer nga UEJL, që do të shërbejnë per nevojat e nxënesve dhe administratës.
Përfunduan renovimet në pjesën ndihmëse të shkollës.
5 ️Klasa tërësisht të renovuara dhe me inventar të rri.
1️ Zyrë e re për mësimdhënësit
1 Klasë e rinovuar me kontribut të prindërve

Shërbimi për informim