Filluan asfaltimet në rrugën“Sedek Kostovski”

Filluan asfaltimet në rrugën“Sedek Kostovski” nga hekurrudha në hyrje të fshatit Çajlë deri te udhëkryqi i dyte me gjatësi 300 metra dhe gjerësi mesatare 12 metra