Instalim tërësisht i ri i ndriçimit publik në lagjen Pitarnica.

Instalim tërësisht i ri i ndriçimit publik në lagjen Pitarnica.