Mbjellje e fidanve të rinjë në parkun e qytetit në Gostivar

Mbjellje e fidanve të rinjë në parkun e qytetit në Gostivar, nga NP Parqe dhe GJelbrim dhe nga SHJQ GvEko.