Pas instalimeve nëntokësore të kanalizimeve dhe ndriçimit publik, përfunduam edhe me asfaltimin e 254 metrave

Banjeshnica 2
Pas instalimeve nëntokësore të kanalizimeve dhe ndriçimit publik, përfunduam edhe me asfaltimin e 254 metrave rrugë të kësaj lagjeje, të cilën e shndërruam në një lagje tërësisht të kompletuar.