Mbjellja e pranverore e fidanëve dhe regullimi i parkut tek kompleksi i banesave.

Mbjellja e pranverore e fidanëve dhe regullimi i parkut tek kompleksi i banesave në rr. “Pavle Avramovski” përballë Sh.f “Mustafa Kemal Ataturk”.