Pas të gjitha instalimeve nëntokësore, si ujsjellës dhe shahte,asfaltohet sot rr. “Strahinja Simonovski” në afersi të shkollës “Bashkimi”

Pas të gjitha instalimeve nëntokësore, si ujsjellës dhe shahte, asfaltohet sot rr. “Strahinja Simonovski” në afersi të shkollës “Bashkimi” me 176 metra gjatësi dhe 7 metra gjërësi.