Asfaltimi i rrugës pranë stadiumit të fshatit Forinë me gjatësi 210 metra dhe gjërësi mesatare 5.5 metra.

Asfaltimi i rrugës pranë stadiumit të fshatit Forinë me gjatësi 210 metra dhe gjërësi mesatare 5.5 metra.