Po bëhet tamponimi dhe zgjërimi i mbi 3000 metër rrugë të fushave në Çegran

Me iniciativë të përbashkët të Bashkësisë Lokale të fshatit Çegran dhe ndërmarrjeve të komunës së Gostivarit, këto ditë po bëhet tamponimi dhe zgjërimi i mbi 3000 metër rrugë të fushave në Çegran, me qëllim lehtësimin e punës së bujqëve të kësaj ane.