“Sport për të gjithë” –

Në kuadër të memorandumit për bashkëpunim dhe iniciativës “Sport për të gjithë”, Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me organizatën TAKT dhe Shoqërinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) realizuan aktivitetin e radhës për përfshirjen sociale të fëmijëve përmes sportit. Ky aktivitet vjen pas trajnimit ne Mavrovë të arsimtarëve të edukimit fizik, ku ato sot aplikojnë njohuritë e mara nga trajnimi.
Fëmijëve pjesëmarrës ju dhuruam veshje sportive donuar nga Federata e Futbollit Gjerman ( DFB)