Tullana, renovimi i tërësishem i shkollës fillore periferike “Bashkimi”.

,

Tullana, renovimi i tërësishem i shkollës fillore periferike “Bashkimi” që perfshin rregullimin e hyrjes, ndriçim i ri, lyerje dhe renovim i klasave dhe koridoreve, si dhe riparim i toaleteve.