Arritën paisjet për 5 kabinete që po rinovohen tërësisht.

SH.M.K “Gostivari”
Arritën paisjet për 5 kabinete që po rinovohen tërësisht.
Kabinetet e Fizikës, Matematikës, Biologjisë, Kimisë dhe Gjuhëve do ti mirëpresin nxënësit në kushte dhe ambiente tërësisht të reja.