Balindoll, instalim i rrjetit të ri të ujsjellësit në gjatësi 1600 metra.

,

Balindoll, instalim i rrjetit të ri të ujsjellësit në gjatësi 1600 metra.