Fazaneriа 1, vijojmë me riparimin e tërësishem të rrjeteve të ndriçimit publik.

Fazaneriа 1, vijojmë me riparimin e tërësishem të rrjeteve të ndriçimit publik.