FTESË PUBLIKE

FTESË PUBLIKE

Të nderuar qytetarë,

Ju ftojmë të merrni pjesë në sesionin e pestë të FORUMIT TË PROJEKTEVE në Komunën e Gostivarit, që do të mbahet më 11.06.2021 (e premte) në hapësirat e sh.f Ismail Qemali – Gostivar ( salla e shkollës ) me fillim nga ora 14 : 00.

Tema kryesore e forumeve ishte inkluzioni social, përfshirë edhe tema me barabarësi gjinore, qeverisje të mirë dhe bashkëpunim multietnik.

Në këtë sesion do të bëhet prezentimi i projektit të zgjedhur nga forumi Përfshirja e grupeve të margjinalizuara në jetën sociale përmes aktiviteteve rekreative, sportive dhe kulturore“

Fondi i projektit ishte 50,000 CHF dhe në kuadër të këtij buxheti u financua projekti i pregaditur nga qytetarët pjesmarrës në FORUME.

Titulli i proektit : “Fuqizimi i këshillave komunal”

Donator : Agjencia Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

Implementues : Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara (UNDP)

Me respekt,

Komuna e Gostiva