Ndër të gjitha projektet e qytetit, qendra për autizëm është krenaria më e madhe që mund të kemi!

Ndër të gjitha projektet e qytetit, qendra për autizëm është krenaria më e madhe që mund të kemi!

BLUE PUZZLE
Adresa:Dolna Banjica
Gostivar, Makedonija
Halkbank AD Skopje
IBAN: MK07270722000049253
Bank details
Sv.Kiril i Metodij 54 Skopje
MAKEDONIJA
SWIFT: EXPCMK22
MKD account:
BLUE PUZZLE
Halkbank AD Skopje
270073725400168