Pas përfundimit të të gjitha instalimeve nëntokësore filluan pregaditjet me tamponim dhe më pas asfaltim të 7 rrugicave të dëmtuara në Çajlë

Pas përfundimit të të gjitha instalimeve nëntokësore filluan pregaditjet me tamponim dhe më pas asfaltim të 7 rrugicave të dëmtuara në Çajlë