Turçan i Madh, instalim i kanalizimit në gjatësi prej 140 metrave.

Turçan i Madh, instalim i kanalizimit në gjatësi prej 140 metrave.