Vendosëm në përdorim ulëset për persona me nevoja të veçanta 

Në 5️0 lokacione të ndryshme, janë vendosur dhe janë të qasshme, ulëset inkluzive për personat me nevoja të veçanta.