Vijojmë me kositjen e shkurreve nëpër pjesët anësore të rrugëve.

Vijojmë me kositjen e shkurreve nëpër pjesët anësore të rrugëve. Me rritjen e vizualitetit në rrugë, kontribojmë në ritjen e sigurisë në komunikacion