Investime të reja deri në transformimin e tërësishëm të shkollës fillore “Faik Konica” Debresh

Investime të reja deri në transformimin e tërësishëm të shkollës fillore “Faik Konica” Debresh

Fasadë terësisht e re
5 Tualete tërësisht të rinovuara