Filluan punimet për instalimin e rrjetit të ujsjellësit në gjatësi prej 300 metrave në Zonën VII

Filluan punimet për instalimin e rrjetit të ujsjellësit në gjatësi prej 300 metrave në Zonën VII