Këto ditë po bejmë dezinfektimin dhe shenjëzimin sipas protokoleve

Këto ditë po bejmë dezinfektimin dhe shenjëzimin sipas protokoleve, të të gjitha objekteve shkollore me qëllim fillimin dhe mbarvajtjen e një procesi të shëndetshëm dhe te sigurtë për nxënësit, mësimdhënësit dhe stafet e shkollave.