Rr. “Kej Vardar”, rrugë që po transformohet tërësisht.

Rr. “Kej Vardar”, rrugë që po transformohet tërësisht.
Ujsjellës i ri, kanalizim i ri, trotuare të reja, rrugë e re, shteg për biçilketa.