Bajnicë e Epërme, vijimi i instalimit të kanlizimit në gjatësi 1500 metra

Bajnicë e Epërme, vijimi i instalimit të kanlizimit në gjatësi 1500 metra