Transformimi nga një deponi e egër në një park të mrekullueshëm

Kënd lojrash, Park dhe terrene sportive në Çajlë të Vjetër.
Me iniciativë të Bashkësisë Lokale, Komunes së Gostivarit, si dhe me ndihmën e madhe të mërgimtarëve dhe kompanive të Çajlës së Vjetër, na u mundësua që të ndërtojmë këtë park që do të jetë në funksion të këtyre banorëve!
I falenderoj perzemersisht të gjithë kontribuesit.