EMLAK VERGİSİ DUYURUSU

,

Emlak Vergileri Kanunu’nda (KMC Resmi gazetesi 61/04 … 151/21) yapılan yasal değişiklikler uyarınca, Gostivar Belediyesi belediye sınırları içerisinde taşınır ve taşınmaz sahibi olan tüm gerçek ve tüzel kişilerine emlak vergisi duyurusu:

Sahip oldukları taşınır ve taşınmazları hakkında, emlak vergi formunu doldurarak vergilerini beyan etmeleri arz olunur.

Sahip oldukları ilave taşınmazları (evler, apartmanlar, iş yerleri, nüfus cüzdanına göre oturdukları apartman/evler ) 6 aydan fazla kullanıp kullanmadıklarına dair delil göstermeleri veya kiraya vediklerini beyyan etmeleri gerekmektedir.

Tarımcılık için kullanılan işlek tarım alanlara sahip olanlar, tarım sanaisi siccil odasından kayıt belgesi getirmeleri taleb edilir.

Yukarıda belirtilen beyannameler en geç 28 Şubat 2022’ye kadar sunulmalıdır.

Aksi takdirde, sahip oldukları taşınmazlar için yıl içinde 6 aydan fazla kullandıklarına veya kiraya verdiklerine dair delil bulunduramıyanlar, ödenmesi gerekenin üç katını ödemekle yükümlü olacaklar.
Vatandaşlar sahip olduğu taşınmazları gönüllü olarak, yani yıl içinde 6 aydan fazla kullanmadıkları veya kiralamadıkları, beyan etmedikleri ek taşınılmazlar belediye teftiş görevlileri tarafından tespit edilirse, ödenilmesi gereken miktarın beş katını ödemekle yükümlü olacaklar.
Kendilerine ait olan işlek tarım alanları, tarımsal üretim için kullanıldığına dair delil ibraz etmeyen vatandaşlar, tarım arazileri için, belirlenen miktarın üç katını ödemekle yükümlü olacaklar.

Gostivar Belediyesi
Vergi, Harç ve Diğer Gelirler Dairesi