CeProSARD në bashkëpunim me Komunën e Gostivarit, mbajti takim pune për përkrahje të ndërmarrësisë sociale dhe zhvillimit të qëndrueshëm të gjelbër

Me datë 04.04.2022 në zyrën e kryetarit të Komunës së Gostivarit, ekipi i projektit Përkrahje e ndërmarrjeve sociale duke ndjekur parimin – “Mos lini askënd prapa”, i implementuar nga Asociacioni i Qytetarëve – Qendra për Promovimin e Praktikave tȅ Qëndrueshme Bujqësore dhe Zhvillimi Rural –
CeProSARD, ka mbajtur një takim pune me kryetarin e komunës, z. Arben Taravari.

Në takim përfaqësuesit e SHQ CeProSARD prezantuan aktivitetet e deritanishme të shoqatës dhe aktivitetet e projektit aktual Mbështetja e ndërmarrjeve sociale duke ndjekur parimin – “Mos lini askënd pas” – Projekti financohet nga Bashkimi Evropian.

U diskutuan mënyrat më të mira të kontaktit të palëve të interesuara që do të kontribuonin në realizimin e aktiviteteve të planifikuara të projektit.
Kryetari i komunȅs, z. Arben Taravari, ndau pikëpamjet e tij për mundësitë që ofron Komuna e Gostivarit për mbështetjen dhe zhvillimin e ndërmarrësisë sociale, nevojën për mbrojtjen e mjedisit dhe nevojën për zhvillimin e rritjes së gjelbër ekonomike në komunë.

Në takim u nënshkrua një Memorandum Bashkëpunimi me qëllim të ofrimit të mbështetjes reciproke, ndihmës dhe bashkëpunimit për realizimin e aktiviteteve me interes të përbashkët.