SHMK “Gostivari” – gjimnazi, me dritare të reja

Në sajë të bashkëpunimit me USAID në Projektin për bashkëpunim ndëretnik të të rinjve në shkolla, Komuna e Gostivarit fitoi grant për ndërim të një pjese të dritareve, që filloi sot.

Si Komunë, vendosëm që me investim shtesë të bëjmë zëvendësimin e të gjitha dritareve, me çka dukshëm do të permirësohen kushtet për nxënësit dhe do të fitohet efikasitet energjetik më i theksuar.
Investimi në shkolla, investim në ardhmërinë tonë.