Investimet në shkolla, investim për ardhmerinë

Sot vizituam dy objektet e Shkollës Fillore “Faik Konica” – Debresh.
Në objektin e vjetër punohet në renovimin e fasadës, toaleteve të reja, si dhe rregullime tjera të brendshme, të cilat tanimë kanë përfunduar.

Në shkollën e re punohet në bibliotekën dhe në disa kabinete , ndërsa zhvillohen punime edhe për rregullimin e tualeteve të reja dhe izolimin e jashtëm të shkollës.