Projektet tona vijojnë në çdo lagje të qytetit për të garantuar shërbim cilësor çdo gostivarasi.

Grupet tona në terren gjatë rikonstruimit të linjës së ujësjellësit në lagjen “Dutllok”.
Tashmë më shumë prurje dhe shërbim cilësor në shtëpitë dhe banesat e banorëve të kësaj lagje.